#استکهلم فیلمی کمدی و جنایی محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی #رابرت_بادریو

🔫 یک سابقه‌دار با حمله به بانکی در شهر استکهلم و گروگان گرفتن کارکنان خواستار آزادی دوست قدیمی خود از زندان می‌شود . در #فیلم_نت ببینین

comment