دانلود آهنگ افشین آذری به نام فلک

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

دلم دیوانه بود دیوانه تر شد دلم ویرانه بود ویرانه تر شد دلم بی خانه بود تو خانه دادی با این که دل به یک بیگانه دادی دلم دیوتانه تر شد دلم ویرانه تر شد تو رفتی و نگاهم بی تو تر شد تو رفتی و نگاهم بی تو تر شد فلک با من فلک با من جفا کرد تو رو از من گرفت با من چه ها کرد http://www.songbaz.loxblog.com/post/67

comment