پیدا کردن فتیله گمشده از درون شمع

شمع حامد توسط شمع حامد 1 هفته پیش

اغلب پس از چندین بار استفاده از یک شمع، ممکن است پیدا کردن فتیله در میان پارافین کمی سخت باشد. به همین منظور تماشای این ویدیو را به شما توصیه می کنیم. کلیپ های بیشتر در؛ www.hamed-candle.com

comment