گوشی های ایفون ده موجود در ایران جعلی هستند و فعال نمیشوند!!!

comment