هی می خوام فاز منفی ندم و فکر بد نکنم ولی نمی شه، طبیعت با کشور عزیز ما سر ناسازگاری گذاشته از اونور زلزله از اینور خشکسالی خیلی وقت هم هست که این ریزگرد ول نمی کنه آخه مگه چقدر خاک تو این کشورای دور و بر هست که تمومی نداره ؟

comment