زن و شوهر وقتی بخوان دعوا کنن وضعشون اینطوری میشه !

توسط اختصاد 9 ماه پیش

زن و شوهر وقتی بخوان دعوا کنن وضعشون اینطوری میشه !

comment