دعوت مهناز شیرازی گوینده خبر و مدرس فن بیان از خانم های عزیز برای پیوستن به مسابقه خانم گزارشگر. tamasha.com http://tamasha.com/v/5XK6B

comment