هموطن خوش ذوق با زلزله هم سلفی گرفت

توسط vatan 1 هفته پیش

هموطن خوش ذوق با زلزله هم سلفی گرفت بعد از سلفی های پلاسکو و تروریست های مجلس سلفی زلزله هم به بازار آمد

comment