هموطن خوش ذوق با زلزله هم سلفی گرفت

توسط vatan 2 ماه پیش

هموطن خوش ذوق با زلزله هم سلفی گرفت بعد از سلفی های پلاسکو و تروریست های مجلس سلفی زلزله هم به بازار آمد

comment