این سوال را استاد حسینی قمی با بیان روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه پاسخ می دهند. www.namquran.org قرآنی شدن را انتخاب کنیم

comment