خوانندگی دختر مبتلا به سندروم دان فاطمه غرار

توسط دنیای کلیپ 10 ماه پیش

این دختر مبتلا به سندروم دانه ولی استعداد قوق العاده اش رو در خوانندگی ببینید..... فاطمه غرار و نابینا

comment