خوانندگی دختر مبتلا به سندروم دان فاطمه غرار

توسط دنیای کلیپ 7 ماه پیش

این دختر مبتلا به سندروم دانه ولی استعداد قوق العاده اش رو در خوانندگی ببینید..... فاطمه غرار و نابینا

comment