خاطره فوق العاده خنده دار مرحوم مرتضی احمدی از روز دربی 6 تایی های استقلال مقابل پرسپولیس

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 11 ماه پیش

خاطره فوق العاده خنده دار مرحوم مرتضی احمدی از روز دربی 6 تایی های استقلال مقابل پرسپولیس

comment