ریچارد جان یک کارگاه دو ساعته را خلاصه و مفید در سه دقیقه و نیم ارائه کرده و راه‌کارهای خوبی را برای رسیدن به موفقیت ارائه می‌دهد. این ویدیوی آموزشی عالی را از دست ندهید!...

comment