کارتون خاطره انگیز "سرگذشت تائوی پاندا" با دوبله قدیمی

توسط یاغش 1 سال پیش

بخشی از کارتون خاطره انگیز "سرگذشت تائوی پاندا" که در دهه ی 60 از تلویزیون ایران پخش شده بود با دوبله ی زیبا. عنوان اصلی کارتون: Shunmao Monogatari Taotao . عنوان انگلیسی: The Story of Panda Taotao . محصول مشترک چین و ژاپن در سال 1981.

comment