درگیری لفظی خداداد عزیزی با هواداران سپیدرود و اخراج خداداد از کنار زمین!

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 7 ماه پیش

درگیری لفظی خداداد عزیزی با هواداران سپیدرود و اخراج خداداد از کنار زمین!

comment