بالاخره برنامه دورهمی با حضور کتایون ریاحی و صحبت های جنجالی پخش شد. در این برنامه حامد همایون هم حضور داشت و قطعاتی رو اجرا کرد از جمله قطعه دلواپسی

comment