تلاش برای خوردن یک وعده مک دونالد زیر یک دقیقه

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 10 ماه پیش

تلاش برای خوردن یک وعده مک دونالد زیر یک دقیقه... در این ویدیو تلاش میشود تا یک وعده ی کامل مک دونالد رو زیر یک دقیقه ، کامل خورده شود... تلاش جالب و اشتها بر نگیزی ست

comment