تلاش برای خوردن یک وعده مک دونالد زیر یک دقیقه

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 7 ماه پیش

تلاش برای خوردن یک وعده مک دونالد زیر یک دقیقه... در این ویدیو تلاش میشود تا یک وعده ی کامل مک دونالد رو زیر یک دقیقه ، کامل خورده شود... تلاش جالب و اشتها بر نگیزی ست

comment