استاندارد ایران خودرو و بنز و تویوتا

MSA توسط MSA 11 ماه پیش

صحبت های مدیر عامل ایران خودرو مبنی بر اینکه خودروهای بنز و تیوتا نمیتوانند استانداردهای ایران خودرو را پاس کنند! (خودرو استاندارد از نظر ایشان خودرویی است که زود به زود خراب شود! )

comment