بزرگترین سوتی قرن را ببینید!

توسط حامد میرابی زاده 1 سال پیش

زمانی که شهردار جرج تاون در یک جلسه رسمی میره دستشویی، اما یادش میره میکرفونشو خاموش کنه و ادامه ماجرا و واکنش حاضرین!

comment