نخستين پرواز ورودي فرودگاه مهرآباد پس از بارش برف سنگين تهران در دو روز گذشته به زمين نشست

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 5 ماه پیش

نخستين پرواز ورودي فرودگاه مهرآباد پس از بارش برف سنگين تهران در دو روز گذشته به زمين نشست

comment