نخستين پرواز ورودي فرودگاه مهرآباد پس از بارش برف سنگين تهران در دو روز گذشته به زمين نشست

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 1 سال پیش

نخستين پرواز ورودي فرودگاه مهرآباد پس از بارش برف سنگين تهران در دو روز گذشته به زمين نشست

comment