اتفاقی عجیب در تلویزیون..

توسط Amirmohammadi 11 ماه پیش

یک اتفاق غیر منتظره در برنامه هواشناسی

comment