اتفاقی عجیب در تلویزیون..

توسط Amirmohammadi 1 سال پیش

یک اتفاق غیر منتظره در برنامه هواشناسی

comment