اکسیژن ساز(فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی درمان شو)

درمان شو توسط درمان شو 1 سال پیش

به طور کلی هوای پیرامون ما در حالت عادی شامل 78 درصد نیتروژن، 1 درصد آرگون و فقط 21 درصد اکسیژن می باشد. اما بیماران و افرادی وجود دارند که نیازمند هوایی با مقدار 100 درصد اکسیژن هستند که در حالت عادی غیر ممکن است. بر همین اساس دستگاه پزشکی ای به نام اکسیژن ساز را وارد بازار تجهیزات پزشکی کرده اند که توانایی تولید نزدیک به 100 درصد اکسیژن را دارد. کارکرد این دستگاه همانند یک پنجره تهویه هوای مطبوع است بدین صورت که هوای موجود در فضا را می گیرد، در آن تغییراتی می دهد و در نهایت در یک فرم جدید ارائه می دهد.

comment