کتاب دیبای زربفت، گزیده ی تاریخ بیهقی را نشر سخن به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی چاپ کرده. میتوانید این کتاب را در فروشگاه اینترنتی روزآهنگ بخرید. https://roozahang.com/Product/Book/42182/

comment