بچه ها نمی توانند والدین شان را انتخاب کنند. اما اگر می توانستند، چه می شد؟ آیا باز هم ما را به عنوان پدر و مادر انتخاب می کردند؟ آنها چگونه والدینی را دوست دارند انتخاب کنند؟ آیا ما پدر و مادر مطلوبی برای فرزندان مان هستیم؟ برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment