جنگ افزار: هواپیماهای F14, میگ 29 ,F4, F5 , صاعقه و F7 در رزمایش و حمله به اهداف

توسط MIT 8 ماه پیش

رزمایش مدافعان آسمان ولایت

comment