حرکات پارکور و فری رانینگ مصیب سرشاخ ( شاهملکی )

توسط MOSAYEB SHAHMALEKI 4 ماه پیش

حرکاتی ساده و زیبا از پارکور و فری رانینگ مصیب شاهملکی

comment