نوای چنگ ارجان ساز ایران باستان

P.mohammadi توسط P.mohammadi 4 ماه پیش

بربط ارجان یکی از سازهای بسیار قدیمی ایران باستان می باشد . استاد رابعه زند به همراه استاد سیف الله شکری این ساز را از روی سنگ نوشته ها ساخته اند .

comment