در کانال تلگرام آموزش تریکوبافی مبتدی تا پیشرفته زیر نظر یک مربی حرفه ای با گروه پرسش و پاسخ آموزش ببینید. برای دریافت آدرس کانال به سایت امروز سلام بیایید: www.emrozsalam.ir

comment