دیافراگم سیل راهکاری برای اندازه گیری فشار سیالات خطرناک، بسیار داغ، بسیار سرد، بسیار خورنده و چسبنده برای آشنایی بیشتر با اندازه گیری فشار سیالات خاص به لینک https://bit.ly/2X04vQG مراجعه نمایید.

comment