مصاحبه آقای عرفان کاظمی مدیر اجرایی استارت آپ وید وید

توسط الکام استارز 2 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای عرفان کاظمی مدیر اجرایی استارت آپ وید وید

comment