فوق فوق طنز - شنبه خر است - حقوق شب عید

توسط شنبه خر است 12 ماه پیش

آخه چرااااااااااااااااااااااااااااااااا؟ اگه مدیر تو ام اینجوریه بفرست همکارات ببینن شنبه خر است را در aparat.com/shanbe_kharast دنبال کنید بجای اینکه عیدی بده کارمند رو ببین باهاش چه میکنه مدیر کل فینتول و مدیرکل این کارها رو می کنن که میگن شنبه خر است دیگه مجموعه انیمیشن های شنبه خر است

comment