حرکت ناشایست یک راننده در انظار عمومی

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

⭕️ در اسلام باید به جرایمی که اثر اجتماعی دارند قاطعانه پاسخ داد 🔺حرکت ناشایست یک راننده در انظار عمومی

comment