استندآپ سپند امیرسلیمانی در مورد مراسم خواستگاری

توسط کانال رسمی خندوانه 11 ماه پیش

استندآپ سپند امیرسلیمانی در مورد مراسم خواستگاری و اشتباه گرفتن داماد با تاجر فرش

comment