استندآپ سپند امیرسلیمانی در مورد مراسم خواستگاری

توسط کانال رسمی خندوانه 5 ماه پیش

استندآپ سپند امیرسلیمانی در مورد مراسم خواستگاری و اشتباه گرفتن داماد با تاجر فرش

comment