⁦⚽️⁩ پیراهن فیلیپ لام که امضای 6 ملی پوش بایرن مونیخ بر روی آن است، از سوی علی فتح‌الله‌زاده به جواد خیابانی داده می‌شود تا برای زلزله‌زدگان کرمانشاه به مزایده گذاشته شود.

توسط Pyxo 2 سال پیش

⁦⚽️⁩ پیراهن فیلیپ لام که امضای 6 ملی پوش بایرن مونیخ بر روی آن است، از سوی علی فتح‌الله‌زاده به جواد خیابانی داده می‌شود تا برای زلزله‌زدگان کرمانشاه به مزایده گذاشته شود.

comment