کتاب صوتی پدیده شناسی هویت انسانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت :https://www.khanjany.com - https://www.nooreomid.net ================ ماندنی ها و رفتنی ها-دل کندن-جدائی-مرگ-فراق-همزیستی-معنویت-شکست-تراژدی-انسان بخیل-مستی-نشئگی-تریاک-حشیش-ماریجوانا-انسان آخرالزمان-خانواده-مشروبات الکلی-گرایش به مواد مخدر-شکست عشق،-تمدن عرفانی-پسامدرن-عشق الهی-عشق دروغین-خودشیفتگی-ضد انسان-فرار از خود-از خود بیگانگی-نفرت-ربات زن-عشق بازی-عذاب اعتیاد-درد خماری-محیط زیست-علت دیوانگی-

comment