🔴 روحانی: شما نمی‌دانید این روزها چقدر من خوشحال هستم/ بودجه منتشر شد، در فضای مجازی غوغا شد/ مردم رئیس‌جمهور را نقد کردند!!

توسط Pyxo 2 سال پیش

🔴 روحانی: شما نمی‌دانید این روزها چقدر من خوشحال هستم/ بودجه منتشر شد، در فضای مجازی غوغا شد/ مردم رئیس‌جمهور را نقد کردند!!

comment