توضیحات رشیدپور در خصوص انتقاد شدید مردم از مصاحبه‌ی دیشب.

علی عزیزی توسط علی عزیزی 2 سال پیش

توضیحات رشیدپور

comment