توضیحات رشیدپور در خصوص انتقاد شدید مردم از مصاحبه‌ی دیشب.

علی عزیزی توسط علی عزیزی 8 ماه پیش

توضیحات رشیدپور

comment