چه رازی هست که مردم محتوا رو دوست داشته باشن؟ به داو نیگون (موسس بوز فید) برای نگاه اجمالی به تیمش که سوال ها، لیست ها و ویدئوهای وسوسه برانگیز تولید میکنن، ملحق بشین و در مورد چگونه اونا یک سیستم به منظور متوجه شدن اینکه چگونه مردن از محتوا برای ارتباط و ساختن فرهنگ استفاده میکنن رو گسترش دادن

comment