خانه میسازم در خیال تو

توسط freecharges 9 ماه پیش

پای بساطی ولی داری جون میکنی خیال یکی رو نزدیک کنی. بعد نمیشه. خیالش رامت نمیشه، نیستش. آخه خیلی وقته ندیدیش. بعد یهو دلت رم میکنه میخوای از نظرت دورش کنی. نمیشه. اینبار خیالت لج میکنه و صاف و روشن انگار که روز اول باشه میاد جلو چشمت. بابای بابات رو در میاره. بقیه در http://free-charges.com/3390

comment