فلزیاب تست فلز با لوپ ثابت

توسط felezyabepishtaz 6 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب تست فلز با لوپ ثابت اینکه با فلزیاب در کوهستان یا بر روی یک صخره تست فلزیاب را به انجام رسانده و لوپ ثابت باشد یا کوئل یا سنسور مغناطیسی ثابت باشد و فلز را از زیر صخره یا چند لایه گوناگون زمین عبور داده شود تست واقعی فلزیاب برای نشان دادن قدرت عمق و دقت ان فلزیاب نمی باشد زیرا فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا هر نوع فلزیاب که بالانس زمینی یا بالانس اتوماتیک عمل نموده و فقط فلزات آهنی را از فلز غیر آهنی را تشخیص داده و مشخص مینماید در صورت ثابت بودن لوپ یا هر نوع سرجستجوگر دچار تغییرات در میدان مغناطیس سر جستجوگر یا لوپ نمیگردد تا بتوان به ثبات ان فلزیاب دست یافت و با این نوع تست توان فلزیاب مشخص نمیگردد. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment