جلسه 6 فیزیک دوازدهم- نمودار مکان- زمان 1 - محمد پوررضا 09355465946

توسط hamyarphysic.ir 1 سال پیش

آموزش مبحث نمودار مکان- زمان در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است. شماره تماس: 09355465946 www.hamyarphysic.ir

comment