بهرام بیضایی: چه تضمینی هست که در این سینما فعالیت داشته باشم سینمای ما خیلی حقیر شده

comment