ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

باشگاه آریا با ظرفیت ۵۰۰ نفر شامل ٢ سالن ٩٠٠ مترى و بدون ستون می باشد که در طبقات اول و دوم قرار دارند.ضمنا برای رفاه حال میهمانان محترم آسانسور مجزا با ظرفیت ٢٢ نفر در نظر گرفته شده است.

comment