سخنرانی تد با موضوع : چگونه ذهن پریشان خود را آرام کنیم ؟

محمد حسینی توسط محمد حسینی 1 سال پیش

آمیشی جا چگونگی توجه کردن ما را مطالعه می‌کند: فرآیندی که مغز ما توسط آن تصمیم می‌گیرد چه چیزی از میان جریان مدام اطلاعاتی که دریافت می‌کند اهمیت دارد. جا می‌گوید هر دو عامل حواس پرتی بیرونی (مانند استرس) و درونی (مانند حواس‌پرتی) قدرت توجه ما را کمرنگ می‌کند، اما تکنیک‌های ساده‌ای برای تقویت آن وجود دارند. جا می‌گوید: به توجه‌تان توجه کنید.

comment