اگه بخوای 100سال بعد تاریخ بنویسی،درباره برجام چی میگی؟

ترانت توسط ترانت 2 ماه پیش

قسمت پنجم شهرآرا: «ب ر ج ا م» | اگه بخوای کتاب تاریخ بچه مدرسه ای های ۱۰۰ سال بعد رو بنویسی، درباره برجام چی مینویسی؟! | گزارشی بمناسبت سالگرد اجرای برجام

comment