تبری که در این کلیپ نشان داد شده است بسیار خلاقانه طراحی شده است که توانسته چنیدن برابر نیرو را افزایش دهد. کلیپ های بیشتر را در کانال ما دنبال کنید. https://t.me/shortclip0

comment