فیلمی از شدت زلزله در میاندوآب که موجب وحشت مردم شده است

توسط vatan 1 هفته پیش

فیلمی از شدت زلزله در میاندوآب که موجب وحشت مردم شده است

comment