فیلمی از شدت زلزله در میاندوآب که موجب وحشت مردم شده است

توسط vatan 11 ماه پیش

فیلمی از شدت زلزله در میاندوآب که موجب وحشت مردم شده است

comment