واکنش بازیکنان اسپانیا، پرتغال و مراکش بعد از دیدن نتیجه قرعه کشی جام جهانی روسیه

سید مهدی حسینی توسط سید مهدی حسینی 2 سال پیش

واکنش بازیکنان اسپانیا، پرتغال و مراکش بعد از دیدن نتیجه قرعه کشی جام جهانی روسیه

comment