برای زیبایی و تراکم،ریش یا مژه می توان کاشت؟

Mooiran توسط Mooiran 9 ماه پیش

برای زیبایی و تراکم،ریش یا مژه می توان کاشت؟ بهتر است انجام نشود. اگر قسمتهایی از صورت که خط بخیه یا سوختگی داشته باشد مشود داخل آن ناحیه کاشت انجام داد و تا حدی می توان آن منطقه را پوشش داد.(کلینیک کاشت مو دکتر رضایی- 02122232380-09121180588- http://hairiran.com)

comment