گزارش تصویری از شرایط سفارت ایران در آنکارا درپی انتشار خبر حمله انتحاری

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 12 ماه پیش

گزارش تصویری از شرایط سفارت ایران در آنکارا درپی انتشار خبر حمله انتحاری

comment